Curriculum Vitae
ir. Jeanette Ververs -de Geus MBA
Avelinq
ICT Contract- en LeveranciersManagement

Contact?
Avelinq BV
Diefdijk 24, 4145 MJ   
Schoonrewoerd,
+ 31 6 53 16 06 46
jeanette@avelinq.nl
Werkervaring via Avelinq
Februari  2008-  
      April 2009
GovUnited
Begeleiding vraagzijde bij opstellen SLA en
DFA  tijdens een aanbesteding (op basis
van outsourcing) van te bouwen Business
Software voor gemeenten.
 
Maart 2006-
         Juni 2007
Bij ICT afdeling binnen de Rijksoverheid:
Sr. Contract Manager Data en Telecommunicatie (zie EU-A
onderwerpen op laatste bladzijde).
Interim Manager Afdeling ICT Inkoop (18 FTE).
Opzetten marktverkenning en sourcingsstrategie voor
Software As A Service en Mobiel Werken.
Werkervaring voorheen
Januari 2000-
Februari 2006
Strigidae, Business consulting & detachering ,
Detachering bij Rijksoverheid (5jr) en Tele2 (1jr).
Procesoptimalisatie
Ontwerpen van Service Level Agreements bij een
overheidsorganisatie voor in te kopen dienstverlening op het
gebied van ICT passend bij de doelstellingen en ambities van
de eigen organisatie en rekening houdend met de sterke en
zwakke punten van de leveranciers.
Opzetten contractmanagement voor tactische en strategische
leveranciers wat geresulteerd heeft in een vloeiender
inkoopproces maar bovenal eenduidiger dienstengebruik voor
de interne organisatie.
Inregelen van ITIL processen voor het configuratiebeheer van
telecommunicatiesystemen waarbij een substantiële
kostenbesparing is behaald.
Beoordelingsmatrices en andere procesvereenvoudigende
tools ontworpen voor het begeleiden van Europese
aanbestedingen.
Technical Operations Manager bij Tele2 (lid MT). In die rol
verantwoordelijk voor dagelijkse operatie van netwerk
alsmede het ontwerpen en invoeren van dashboards mbt de
netwerkinfrastructuur en de onderliggende processen
teneinde het management te ondersteunen in haar beslissingen.
  Organisatie en Cultuur
Het initiëren en begeleiden van een verandertraject waarbij
een beheerorganisatie is gegroeid van 'zelf doen' naar
'aansturen van de leverancier', en van 'inspanningsverplichting'
naar 'resultaatverplichting'.
Middels teamwork en overleg een organisatie voorbereiden op
een ingrijpende verandering;
Leiding geven aan een team van 5 engineers verantwoordelijk
voor het dagelijkse beheer van een openbaar
telecommunicatie netwerk.
  Inhoudelijk
Kennis van productontwikkeling, inkoopprocessen, Europese
aanbestedingen, project management en ICT en
Telecommunicatie.
Selectie van providers voor hardware, software en diensten.
Modellering netwerk, capaciteitsmanagement op basis van
(extrapolatie van) verkeersstromen.
Oktober 1998 tot
December 1999
Dutchtone, Corporate Account Management
Van dienstdefinitie tot relatiemanagement
Opbouwen van een verkoopkanaal bij deze startende
(mobiele) telecomoperator, segment zakelijke dienstverlening.
Maken van de match tussen (unieke) vraag en
(gestandaardiseerd) aanbod.
Schrijven van offertes, verkoopplannen, bepalen haalbaar
verkooptarget, betrokken bij marktontwikkeling, portfolio
positionering en ontwerp, procesvoorstellen, relatieopbouw.
Maart 1996 tot
September 1998
Moret Ernst & Young, Business Consultancy
Opdrachten bij ondermeer Vaco, RotoSmeetsDeBoer, EB-Westland,
Radio538/SkyRadio.
Link tussen klant en techniek
Business consultant voor vraagstukken op het gebied van
kostenallocatie, organisatie en interconnectie.
Projectmanager voor New Product to Market Introductions.
Medeauteur eerste editie ME&Y Marktonderzoek “Trends In
IT&T”.
Advisering van verschillende MKB en grootzakelijke organisaties
ten aanzien van hun telecommunicatie producten en diensten.
September 1992 tot
Maart 1996
Ericsson Business Mobile Networks, Product Management
Link tussen productontwikkeling en markt
Als productmanager verantwoordelijk voor het verder
ontwikkelen van het productportfolio en  het positioneren van
de daarin opgenomen producten en diensten in de markt.
Als projectleider van een team van technisch ontwikkelaars,
marketeers, logistiek specialisten, fabrikanten en financiële
experts, verantwoordelijk voor het ontwikkeltraject van deze
producten, vanaf het uitdenken tot aan het vrijgeven voor
productie.
Ieder traject omvatte zaken als lifecycle, product roadmap,
service & reparatie, productie karakteristieken en
verpakkingsinstructies.
Opleiding
 
December  2003, deeltijd
M.B.A. Nimbas, Utrecht
Thesis: onderzoek naar de impact van organisatiecultuur op
gewenste strategische veranderingen. Model ontworpen voor
link tussen theorie en praktijk. Binnen een overheidsinstantie
is vervolgens de huidige cultuur geanalyseerd en de kans van
slagen van een gewenste verandering onderzocht.
Verbetervoorstellen opgesteld die de match tussen strategie
en cultuur vergroten.
September 1992
Technische Universiteit Delft, Elektrotechniek, Telecommunicatie
Systemen en Netwerken.
Afstudeeronderzoek: op het grensvlak van techniek en
wetgeving een studie verricht naar mogelijke tariefstructuren
bij interconnectie van openbare telecommunicatie netwerken
waarin zowel technische, juridische als bedrijfseconomische
aspecten zijn meegenomen.
Overigen
 
EU-Aanbestedingen
Betrokken bij / verantwoordelijk voor de volgende EU
Wide-Area Netwerken (huurlijnen, straal en
satellietverbindingen) (WAN, MAN, ADSL, VSAT, FR en MPLS)
Satelliettelefonie
(Support op) Telefooncentrales (PBX, Centrex)
OT2000 / OT2006
Hardware PC/Servers
Mobiel Werken
Strategische ICT Advisering / Marktonderzoeken
ICT Resources
Veilig Internet  Dienst (SLA)
Software as a Service waaronder Oracle Financials
Hobby&Vrijetijd
DoeHetZelven: Meest recent heb ik een speeltoestel voor de
kinderen en een schapenschuur voor onze schapen en kippen
gebouwd.