Waarom?
Laten we het eens over uw vraag of het probleem in uw
organisatie hebben...
Zoekt u die zucht van herkenning, kijkt u dan alvast naar de
vier onderstaande voorbeelden.
Avelinq
ICT Contract- en LeveranciersManagement

Contact?
Avelinq BV
Diefdijk 24, 4145 MJ   
Schoonrewoerd,
+ 31 6 53 16 06 46
jeanette@avelinq.nl
Ontwerp een SLA
Contract Management
Na het ondertekenen van het contract met de leverancier
kijkt men vaak niet meer naar de dienstverlening. Het
contract verstoft op de plank, en ondanks de goede
afspraken vooraf, bent u ontevreden over de dienstverlening.

Het loont vaak letterlijk en figuurlijk, om uw contracten
nauwgezet te managen. Wellicht is het opfrissen van de
afgesproken dienstverlening iets voor uw organisatie of uw
leverancier? Of neemt u liever de 'lessons-learned' mee naar
een nieuw contract? Ik kan beide diensten voor u of uw
inkooporganisatie verzorgen.
In het stadium van het selecteren van een (nieuwe)
leverancier bent u veelal druk bezig met de juridische en
financiële kant van de zaak.
Maar welke diensten eromheen neemt u nu precies af? Wie
overziet de impact nog? En is de roadmap, inclusief een
exitstrategie, voor de komende jaren wel eenduidig vastgelegd?

Een helder omschreven Service Level Agreement (ofwel
Diensten Niveau Overeenkomst) opgesteld door een
onafhankelijke partij als bijlage van uw contracten biedt
uitkomst. Ik maak of coördineer een bij elkaar passend SLA
en bestek (ook wel Request for Proposal of RfP genoemd)
voor uw organisatie.

Menige organisatie wordt ervan beticht haar afspraken niet of
niet goed na te komen. Zijn afspraken die u zo zorgvuldig
met uw klant heeft gemaakt, eigenlijk wel gedekt door uw
interne processen? Of voldoende naar uw onderaannemers,
intern en extern, geborgd?

Kunt u uw beloftes waarmaken met uw huidige organisatie?
Ik help u graag met een Back2BackCheck.
De Taal van ICT
Back2BackCheck
De kloof tussen ICT en Management draagt niet bij aan het gehoord worden als CIO of Directeur ICT.  Spreekt u wel
dezelfde taal? Hoe vindt u aansluiting bij hun denkwereld?
Zowel in woord als schrift maakt u als ICT manager aan
(board)collega's inzichtelijk hoe uw afdeling functioneert.
Effectiviteit en beschikbaarheid zijn gevleugelde begrippen.
Maar verstaat u er hetzelfde onder als uw collega's?

Ik help u met het voorkomen van miscommunicatie, in woord
en geschrift. Dat kan zijn door rapportage(formaten) op te
stellen, trainingen te geven of tijdens belangrijke activiteiten
met u en uw collega's samen te werken.